Ngày 24/10/2017, Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc của tỉnh Long An do bà Huỳnh...

trường TH tpla TẬP HUẤN

Trường TH Thanh Phú Long A sẽ tổ chức cho HS là Đội viên tham gia du khảo về nguồn...

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚ LONG A ĐƯỢC CÔNG NHẬN TÁI CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 GIAI ĐOẠN 2017-2022...

Học sinh, dù là tiểu học, ở các nước được khuyến khích tự đến trường, đi bộ, xe buýt hoặc...

Không riêng gì Việt Nam, tại rất nhiều nơi thế giới, đường đến trường vẫn là thử thách lớn cho...

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚ LONG A ĐƯỢC CÔNG NHẬN TÁI CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017-2022
TẬP HUẤN
DU KHẢO VỀ NGUỒN NHÂN NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN 22-12
Hoạt động đoàn thể
Học sinh tiểu học các nước đi học bằng phương tiện gì?
Xúc động với ảnh trẻ em thế giới vượt khó đến trường

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênththanhphulonga 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênththanhphulonga 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay