DU KHẢO VỀ BIA CHIẾN THẮNG “CÙ TRÒN”

IMG_0962truong-1 Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN. Vào ngày 16/12/2017 BGH trường kết hợp cùng xã đoàn Thanh Phú Long tổ chức cho toàn thể đội viên trường TH Thanh Phú Long A đi viếng bia chiến thằng Cù Tròn. Bia Cù Tròn tọa lạc tại ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long. Nơi đây ghi lại chiến công của cha ông ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đến đây các em Đội viện được nghe đại diện Cựu chiến binh xã ôn lại lịch sử chiến thằng trận Cù Tròn. Sau đó các em làm vệ sinh quanh khu vực bia và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ sau này