TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚ LONG A ĐƯỢC CÔNG NHẬN TÁI CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017-2022

truongNgày 24/10/2017, Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc của tỉnh Long An do bà Huỳnh Thị Huệ- Phó giám đốc SGD-ĐT Long An làm trưởng đoàn đã đến trường TH Thanh Phú Long A – huyện Châu Thành để thẩm định và công nhận tái chuẩn quốc gia mức độ 1.
Trường TH Thanh Phú Long A được công nhận CQG mức độ 1 vào ngày 14/12/2011 theo QĐ số 4087/QĐ-UBND tỉnh Long An. Trong 5 năm qua tập thể CB.GV nàh trường đã không ngừng phấn đấu và đạt được một số kết quả khả quan như: Tỉ lệ GV đạt chuẩn 100%, chất lượng giáo dục được giữ vững , GV đạt danh hiệu CSTĐ hàng năm đều đạt theo qui định của PGD-ĐT Châu Thành. Số học sinh giỏi phong trào cấp huyện và tỉnh hàng năm đều đạt. Nhà trường đã xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất. CĐCS hàng năm đều đạt VMXS. CSVC vật chất trường học được xây dựng mới và trang thiết bị đủ phục vụ cho công tác gảng dạy. Các phòng chức năng được cải tạo mới. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể LĐTT.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định theo 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn đã đánh giá cao những nổ lực phấn đấu của tập thể CB.GV nhà trường .Phát biểu kết luận sau kiểm tra, bà Huỳnh Thị Huệ – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, kết luận: Trường tiểu học Thanh Phú Long A được tái công nhận lại đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 giai đoạn 2017-2022.Đồng thời đoàn cũng đề nghị trường hoàn thành lại báo cáo để đoàn trình UBND tỉnh Long An ra QĐ công nhận.
Được công nhận tái chuẩn quốc gia mức gia nức độ 1 là niềm vui lớn của tập thể CB.GV.NV nhà trường, góp phần cùng UBND xã Thanh Phú Long trên đường xây dựng xã nông thôn mới.
Huỳnh Văn Toàn
CT.CĐCS